Latest News

Careers Day校友職場經驗分享
Jun 21, 2022
東華三院聯校歷史問答比賽決賽暨頒獎典禮
Jun 15, 2022
《灼見名家》教育系列短片分享 ── 東華三院專訪
May 19, 2022
The Hong Kong Fujian Charitable Education Fund Scholarship 2022 香港福建希望工程基金會「楊自順、劉輝峰、楊自然、洪頂擁獎學金」2022
Apr 29, 2022
English Debating Competition
Dec 17, 2021
English Activities
Dec 16, 2021
全民國情知識大賽──學界知識王
Dec 07, 2021
基本法推廣巡迴嘉年華──時空解迷
Dec 07, 2021
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16